СКРЪБНА ВЕСТ

 

С К Р Ъ Б Н А     В Е С Т

 

 

gtziarski

 

На 02.03.2019 година след тежко боледуване почина професор Георги Царянски, дм.

Професор Царянски завършва медицинския факултет на Медицинска академия 1987 г.. След дипломирането си започва професионалният си път като ординатор в ОАРИЛ в болницата в Благоевград. През 1990 г. след конкурс постъпва в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болница “Св. Екатерина”. Последователно е избран за старши и за главен асистент. Специализирал е в Сърдечния център на Бохумския университет в Бад Ойенхаузен, Германия, Академичния медицински център - Амстердам, Холандия и Кардиологичния център в Кливланд, САЩ. През 2001 г. защитава докторска дисертация върху оценката на кръвообръщението след сърдечни операции. От 2002 г. е ръководител на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”. От 2004 г. заема академична длъжност доцент и професор от 2016 година. Професор Царянски е един от водешите републикански консултанти по анестезиология и интензивно лечение, а през 2016 – 2017 е национален консултант.
Притежава богат опит в профилактиката и лечението на следоперативната дихателна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, хемодинамичното и неврофизиологично мониториране. Има специален научно-практичен интерес в технологиите за оценка на минутния сърдечен обем на сърцето и системната хемодинамика при пациети със сърдечна трансплантация и на механична подкрепа на кръвообръщението. Върху тези проблеми са и неговите публикации, презентации и участието му в написването на над 60 медицински ръководства.

Професор Царянски е член на ръководството на Дружеството на анестезиолозите в България, Българското дружество по парентерално и ентерално хранене и Българската асоциация за изследване и лечение на болката, членува в Европейското дружество по сърдечна анестезиология и Европейската асоциация по интензивна медицина.

21-ви Национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие

Уважаеми колеги,

 

Предстои 21-ви Национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие, който ще се проведе от 3-6октомври 2019 г. в гр. Несебър, хотел „СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОТ”. Очаквайте допалнителна информация.

С уважение :

Председател на Дружеството на анестезиолозите в България

чл. кор. проф. Николай Петров, д.м.н

5-та национална конференция на Българското дружество по парентерално и хранене ентерално с международно участие

От 26-28.10.2018 година във Военномедицинска академия се проведе 5-та национална конференция на Българското дружество по парентерално и хранене ентерално с международно участие.

Преди откриване на събитието беше проведен квалификационен курс на тема „ Ентерално хранене” с лектори проф. Е.Одисеева и проф.П.Тончев, който представлява модул от програмата за обучение в областта на клиничното хранене „The Life Long Learning”. Проф. Регина Комса представи тази инициатива предназначена за широк кръг медицински специалисти, която включва онлайн курсове и тренинг.

В научната програма взеха участие водещи специалисти от цялата страна – анестезиолози, реаниматори, интензивисти, хирурзи, гастроентеролози, ендокринолози и др. Специален гост на конференцията беше един от основателите на Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене професор Петер Соетерс от университета Маастрихт, Холандия, който представи най-съвременните достижения на съвременната медицина в нарушенията на метаболитно-нутритивното равновесие и сподели своят опит в лечението им.

Изнесените доклади дискутираха новите предизвикателства от клиничната практика и доказаха, че клиничното хранене се обособява като дял на съвременната интензивна медицина с реален принос за по-бързо възстановяване на пациентите, скъсяване на болничния престой, намаляване на неговата себестойност и не на последно място подобряване на качеството на живот.

Отличени бяха презентациите на д-р Любомира Кънчева „Особености в храненето и метаболизма при пациенти на продължителна бъбречно заместителна терапия” и д-р Ралица Маринова "Аминокиселинен баланс при интензивно лечение - как, кога и колко?". Награда за най-добър постер получи д-р Петко Стефановски „Може ли ехографският метод да предотврати синдрома на Менделсон при хранене на болни с нарушение на мозъчното кръвообращение”.

Почина създателят на модерната анестезиология и реанимация във Варна

vlakov

 

 

На 88-годишна възраст този свят напусна създателят на модерната анестезиология и реанимация във Варна и пионер на водното спасяване по българското Черноморие - д-р Власаки Луков Власаков.

Роден в София на 18 март 1930 г., син на лекар и художничка, Власаки Власаков завършва Априловската гимназия в Габрово, а след това – медицина – започва в Пловдив и завършва обучението си в София.

Работата си като лекар започва в Добрич, след което вплита живота си в медицината на град Варна.

Медик с две специалности – хирургия и анестезиология и реанимация, д-р Власаки Власаков е в първата група преподаватели на новосъздадения Висш Медицински Институт - Варна /сега Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“/ и Институт за Здравни Кадри (днешният Медицински Колеж). Първо води обучение по хирургия, а след това - по анестезиология и реанимация – секторът, който в последствие оглавява.

През 1965 г. д-р Власаки Власаков създава по европейски модел първото извънстолично отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение - ОАРИЛ, в тогавашната Окръжна и Факултетска Болница, днешната МБАЛ „Света Анна – Варна“, което оглавява и превръща в регионален център за компетентност. Консултант е за цяла Североизточна България и води следдипломната квалификация по анестезиология и реанимация в региона. През 1967-68г. със стипендия от Световна Здравна Организация преминава едногодишен интернационален курс в Копенхаген, Дания – световен център по анестезиология и интезивно лечение, последван от специализация в университетски клиники на Швеция, включително - Каролинска (Стокхолм), Упсала, Лунд.

По време на работата си в ОАРИЛ д-р Власаков въвежда, практикува и популяризира множество съвременни методи за лечение, включително - кардио-пулмонална реанимация (1963), централна венозна катетеризация, комплексно лечение на шока, микротрахеотомия, и др. Участвал е самостоятелно и като съавтор в над 70 доклада на национални симпозиуми, конгреси, конференции в България. През целия си професионален път той преподава анестезиология и интензивно лечение и води тематични кръжоци.

Като достоен син на баща си, който е в първата мисия на Българския Червен Кръст през Първата Световна война, д-р Власаки Власаков е един от създателите на модерното водно спасяване по българското Черноморие. Активно участва в организирането на медицинските служби на ВСС, и създава уникалния за времето си Спешен Подвижен Реанимационен Екип (СПРЕ).

След пенсионирането си, д-р Власаки Власаков продължава лекторската си дейност в Българския червен кръст, както и да работи като анестезиолог до 86 годишна възраст.

През дългогодишната си дейност д-р Власаков получава и редица награди: Народен орден на труда – златен; двукратен отличник на МНЗ и заслужил деятел на БЧК – златен медал. Д-р Власаки Власаков е Почетен член на Борда на Българското дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение.

Ръководството и екипът на Дружество по анестезиология и интензивно лечение     скърби със семейството на д-р Власаки Власаков и изказва огромното си съжаление за загубата на човека, чийто живот бе медицината.

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism